Μείωση παραγωγής στο α΄εξάμηνο για την ελληνική καπνοβιομηχανία

 Μείωση παραγωγής στο α΄εξάμηνο για την ελληνική καπνοβιομηχανία
Σε πτωτική τροχιά κινούνται και εφέτος τα παραγωγικά μεγέθη της ελληνικής καπνοβιομηχανίας, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 8,9%, κατέγραψε ως σύνολο βελτιωμένη κερδοφορία, μετά την εντυπωσιακή διεύρυνση των εξαγωγών της, μολονότι ότι οι δύο από τις τρεις εταιρείες της (Παπαστράτος και ΣΕΚΑΠ) ήταν ζημιογόνες ακόμη και σε λειτουργικό επίπεδο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος της παραγωγής τσιγάρων σημείωσε πτώση 2,1%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα διέγραψε καθοδική πορεία, με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει μείωση 9,5%, έναντι αύξησης 6,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 5,4%, ενώ το Μάιο είχαν μειωθεί κατά 7,6%, προφανώς λόγω της έντασης του ανταγωνισμού και της πτωτικής πορείας των τιμών στην εγχώρια αγορά και εξασθένησης της ζήτησης από το εξωτερικό, η οποία είχε ωθήσει ανοδικά την κερδοφορία το 2012.

Ο βιομηχανικός τομέας των τσιγάρων εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, βελτιωμένα κατά 42% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (43,3 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 11,4% των συνολικών εσόδων του (7,2% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 11% και οριακής κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (27,5% το 2012, από 27,6% το 2011).

Η υψηλή αποδοτικότητα της κερδοφόρου εταιρείας (Καρέλια), σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της μίας από τις δύο ζημιογόνες εταιρείες, υπερκάλυψαν την επιδείνωση της αποδοτικότητας της τρίτης, ζημιογόνου βιομηχανίας.

Τα συνολικά έσοδα των τριών βιομηχανιών τσιγάρων (Καρέλια, Παπαστράτος, ΣΕΚΑΠ) ανήλθαν το 2012 σε 379,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 45,3 εκατ. ευρώ (-11%), μολονότι ο κύκλος εργασιών από τη διάθεση προϊόντων τους στο εξωτερικό αυξήθηκε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά 20%.

Οι τρεις εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 695 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11% (-12,9 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 43,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42% (+12,8 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 20,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 φορές (+12,5 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,8% το 2011.

- Κέρδη προ φόρων 29,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 91% σε ποσοστό και κατά 14 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 15,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,6% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 166% σε ποσοστό και κατά 7,8 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,1% το 2011.

Η βελτίωση της κερδοφορίας ευνοήθηκε από τη μείωση των τιμών των πρώτων υλών, ενώ προήλθε κατά βάση από την επίτευξη ικανοποιητικών τιμών διάθεσης των προϊόντων στη διεθνή αγορά και την παράλληλη δραστική συμπίεση των δαπανών διάθεσης.

Ευνοήθηκε, επίσης, από την εισροή αυξημένων πόρων από θυγατρικές του εξωτερικού.
- See more at: http://www.moneypro.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/87290/Default.aspx#sthash.K2umnT3P.dpuf

Αξιολόγηση