Λουκέτο σε όσα πρατήρια δεν συμμορφωθούν με τα συστήματα εισροών-εκροών

Λουκέτο σε όσα πρατήρια δεν συμμορφωθούν με τα συστήματα εισροών-εκροών
Δεν τίθεται θέμα παράτασης για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τονίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και επισημαίνει ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας, στις 27 Αυγούστου, σε όσα πρατήρια δεν έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα θα αναστέλλεται η λειτουργία τους μέχρις να τα τοποθετήσουν.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, την Πέμπτη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έχει ήδη παρέλθει ένα ικανό χρονικό διάστημα από την ψήφιση του σχετικού νόμου καθώς και από την έκδοση όλων των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, ώστε το σύνολο των πρατηρίων υγρών καυσίμων να έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης (ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Β2-829Α, ΦΕΚ 540B/7-3-2013) αποφασίστηκε η διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» προκειμένου το κράτος να συμβάλλει στο κόστος εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι, στα πρατήρια που λειτουργούν στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό άνω του 70%, έχουν ήδη τοποθετηθεί συστήματα εισροών - εκροών και εκτιμάται ότι η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων πρατηρίων θα έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση τους μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας.

«Η εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών και εκροών όγκου είναι ζήτημα αξιοπιστίας για την ελληνική κυβέρνηση. Χρέος του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών», ήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

«Οι συνέπειες του λαθρεμπορίου είναι πολλαπλά αρνητικές, τόσο για την οικονομία όσο και για τους καταναλωτές. Με το λαθρεμπόριο καυσίμων χάνονται πολύτιμοι πόροι για το ελληνικό δημόσιο και το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα παραβατικότητας και όσοι πρατηριούχοι δεν συμμορφωθούν θα κλείνει το πρατήριό τους», προσέθεσε.

Αξιολόγηση