Χωρίς φορολογική ενημερότητα η ρύθμιση στα Ταμεία

Χωρίς φορολογική ενημερότητα η ρύθμιση στα Ταμεία
Τροπολογία, σύμφωνα με την οποία, από την Πρωτοχρονιά του 2013, αίρεται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής φορολογικής ενημερότητας των οφειλετών, για να υπαχθούν στη ρύθμιση «νέας αρχής» των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατέθεσε στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εργασίας, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, «μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισμοί για την υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση οφειλετών, οι οποίοι, ενώ είχαν την πρόθεση να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν, με αποτέλεσμα τόσο την απώλεια εσόδων για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όσο και την αδυναμία των οφειλετών να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθμισης».

Σημειώνεται, τέλος, πως η ρύθμιση «νέας αρχής» αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Αξιολόγηση