Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ

Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ
Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών πέρασαν οι περισσότερες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Πλέον ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης είναι αρμόδιος και για την ανάπτυξη, την συντήρηση και την επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άπτονται φορολογικών, τελωνειακών και ελεγκτικών διαδικασιών.

Για τον σκοπό αυτό στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συστάθηκαν και λειτουργούν ήδη από τις 31 Ιουλίου Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων .

Όπως αναφέρει σχετική απόφαση του κ. Θεοχάρη για τη σύσταση των εν λόγω οργανικών μονάδων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται τα Τμήματα Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακίνητης Περιουσίας - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου, Εφαρμογών ΦΠΑ και Ειδικών Φορολογιών, Τελωνειακών Εφαρμογών καιΕφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης.

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων ασκεί την εποπτεία των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει τη διαχείριση των ιστοτόπων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την λειτουργία ενιαίου πολυδύναμου κέντρου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, σε θέματα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων απαρτίζεται από τα Τμήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εποπτείας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Υποστήριξης Συναλλασσομένων και Ενίσχυσης Συναλλαγών και το τμήμα Γενικού Μητρώου και Διεπαφών με φορείς - υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων έχει επιφορτιστεί με την άσκηση γενικής εποπτείας και φροντίδας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του Taxisnet, σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες θεματικών διαδικτυακών τόπων.

Αξιολόγηση