Οι κίτρινες κάρτες της Κομισιον

Οι κίτρινες κάρτες της Κομισιον
Το δημοσιονομικό κενό. Το δημοσιονομικό κενό υπολογίζεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ και το χρηματοδοτικό, όπως είναι γνωστό σε 3,8 δισ. ευρώ και προκύπτει από το 2014. Αυτές οι προβλέψεις μάλιστα, στηρίζονται στην υπόθεση ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος στην ικανότητα τόσο της φορολογικής διοίκησης όσο και των ασφαλιστικών ταμείων, στη συλλογή φόρων και εισφορών αντίστοιχα. Όπως επισημαίνεται, το φθινόπωρο, νέα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά στοιχεία θα παράσχουν μια πιο πλήρη εικόνα για το κενό που θα πρέπει να καλυφθεί το 2015-2016.

Η είσπραξη φόρων. Η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η αναμόρφωση του αναποτελεσματικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού είναι πολύ σημαντικές προτεραιότητες , αλλά «παραμένουν ανησυχίες σχετικά με τη θέληση της ελληνικής διοίκησης να μαζέψει τα έσοδα αποτελεσματικά». Ανοίγει μάλιστα παράθυρο να μην εφαρμοστεί ο φόρος στα ακίνητα το 2014 αν δεν πειστεί η τρόικα ότι θα φέρει τα έσοδα 2,7 – 2,9 δισ. ευρώ που θέλει να εισπράξει. Σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσει το χαράτσι μέσω ΔΕΗ.

Η πληρωμή των χρεών του Δημοσίου. Το πρόγραμμα για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που προέβλεπε την απελευθέρωση πιστώσεων ύψους 6 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο του 2013, έχει καθυστερήσει σημαντικά. Είναι απαραίτητο, να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το δυνατόν συντομότερο, για να δοθεί μια ανάσα στην οικονομία μέσω της εισαγωγής ρευστότητας που αρκετές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη.

Ιδιωτικοποιήσεις. Περιορισμένη πρόοδος έχει γίνει σχετικά με την πώληση περιουσιακών στοιχείων μέσω ιδιωτικοποιήσεων, και οι εισπράξεις το 2013 είναι μέχρι τώρα καθαρά κάτω από τις προσδοκίες.

Το Δημόσιο. Ο περιορισμός της δημόσιας διοίκησης συνεχίζεται, αλλά περαιτέρω καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση των μεταρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές ανανέωσαν τη δέσμευση τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, σταδιακά εντός του 2013. Οι αρχές έχασαν την προθεσμία που υπήρχε μέχρι το τέλος Ιουνίου για την ολοκλήρωση και υιοθέτηση «πλάνων στελέχωσης» για 450.000 υπαλλήλους, καθώς και για τη μεταφορά 12.500 υπαλλήλων στο σχήμα της κινητικότητας.

Έως το τέλος του Ιουνίου οι αρχές δεν είχαν υιοθετήσει πλάνα στελέχωσης πέρα από εκείνα που καλύπτουν 211.000 υπαλλήλους και είχαν υιοθετηθεί τον Απρίλιο, παρόλο που η προετοιμασία για άλλους 200.000 υπαλλήλους έχει προχωρήσει με αξιοσημείωτη ταχύτητα.

Κανένας υπάλληλος δεν είχε μπει στο σχήμα της κινητικότητας, εξαιτίας και τεχνικών ζητημάτων στο ταίριασμα των θέσεων που θα καταργηθούν, με τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν, αλλά κυρίως από την έλλειψη βούλησης που υπήρχε από τις αρχές μέχρι τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2013, ο οποίος έδωσε νέα ώθηση.

Οι τιμές. Μια επιπλέον εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων παραμένει κρίσιμη για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία και ο ανταγωνισμός και για να συμπληρωθούν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Η παρακολούθηση της αγοράς λιανικών πωλήσεων δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις ίσως να έχουν αρχίσει να αυξάνουν τον ανταγωνισμό και να μειώνουν τις τιμές.

Σημειώνεται πως επιπρόσθετη δράση έχει ληφθεί για να την απελευθέρωση του ωραρίου στο εμπόριο. Κάποια πρόοδος έχει γίνει στον τομέα των μεταφορών, για την χαλάρωση των περιορισμών στις οδικές μεταφορές και στην αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα.

Αξιολόγηση