Στο 1,6 δισ. ο στόχος από ιδιωτικοποιήσεις το 2013, αυγατίζει ο στόχος του 2014

Στο 1,6 δισ. ο στόχος από ιδιωτικοποιήσεις το 2013, αυγατίζει ο στόχος του 2014
Δεδομένων των πενιχρών εσόδων μέχρι στιγμής στο έτος από τις ιδιωτικοποιήσεις, η έκθεση μειώνει το φετινό στόχο κατά 1 δισ. Ειδικότερα, ο νέος στόχος εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις για την τρέχουσα χρήση ανέρχεται στο 1,6 δισ. ευρώ από προηγούμενο στόχο στα 2,6 δισ.

Παράλληλα, αυξάνεται ο στόχος για τα έσοδα της διετίας 2013 – 2014 στα 5,1 δισ. ευρώ, συνολικά 1 δισ. ευρώ περισσότερα για το 2014 από την πρόβλεψη του Μαϊου.

Ακόμη, η πώληση του κρατικού μεριδίου στα Ελληνικά Πετρέλαια μετατίθεται για το γ' τρίμηνο του 2014, μετά την πώληση της ΔΕΠΑ.

Αξιολόγηση