Δημοσιοποιείται σήμερα η έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος

Δημοσιοποιείται σήμερα η έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος
Την πλήρη εξίσωση από το 2016 των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς, την επαναφορά του χαρατσιού της ΔΕΗ ή του ΦΑΠ εντός του 2014 σε περίπτωση που ο ενιαίος φόρος ακινήτων δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, αλλά και την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέφει στους δικαιούχους τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος εντός 90 ημερών θα προβλέπει μεταξύ άλλων η έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος που θα δημοσιοποιήσει σήμερα Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση θα εστιάζει στις αυξημένες τουριστικές κρατήσεις, στην επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης της παραγωγής, στη βελτίωση της ρευστότητας και των δεικτών εμπιστοσύνης, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με το κόστος εργασίας.

Ωστόσο, η Κομισιόν θα σημειώνει πως οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες σε μακροοικονομικό επίπεδο και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνέχιση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να αναθεωρήσει το πλαίσιο, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει εντός του Αυγούστου στην υλοποίηση των υπόλοιπων προαπαιτούμενων δράσεων για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Οι δράσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η τρόικα επιστρέψει στην Αθήνα.

Για τον νέο ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα επιβληθεί από τον Ιανουάριο του 2014 και θα αντικαταστήσει το χαράτσι της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, θα αναφέρεται η υποχρέωση της κυβέρνησης να ψηφίσει τον φόρο έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2013 (διαρθρωτικό ορόσημο) με στόχο την είσπραξη 2,7 δισ. ευρώ το 2014. Όπως θα ξεκαθαρίζεται μάλιστα, σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να μειώσει σημαντικά ή να καταργήσει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων θα πρέπει να εισπράξει 2,9 δισ. ευρώ από τον ενιαίο φόρο ακινήτων, δηλαδή 200 εκατ. ευρώ περισσότερα.

Ακόμη, θα ξεκαθαρίζεται πως εάν αποδειχθεί αδύνατον να εφαρμοστεί ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας το 2014 θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των απωλειών, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των ήδη νομοθετημένων μέτρων, κάτι που σημαίνει ότι το χαράτσι (ΕΕΤΑ) ή ο ΦΑΠ μπορεί να επανέλθουν εντός του επομένου έτους.

Σύμφωνα με την έκθεση «σε βάθος χρόνου» η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει πλήρως τις αντικειμενικές τιμές ακινήτων με τις τιμές της αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν τον Ιανουάριο του 2015 θα προσαρμόσει τις τιμές ζώνης ώστε να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά ακινήτων. Τον Ιανουάριο του 2016 θα υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση.

Ακόμη, θα αναφέρεται στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών που θα εξασφαλίσει την καταβολή φόρου χωρητικότητας και ετήσια έσοδα 140 εκατ. ευρώ στο διάστημα 2013-15, στη θεσμοθέτηση Τέλους Παραμονής και Πλόων στα σκάφη αναψυχής έως τα τέλη Αυγούστου του 2013, ώστε να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Ειδικά για τη φορολογική διοίκηση θα αναφέρει πως έως το τέλος Ιουλίου θα προσδιοριστεί το προσωπικό του ΣΔΟΕ που θα μεταφερθεί τον Οκτώβριο στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο θα καθοριστεί και η νέα οργανωτική δομή της ΓΓΔΕ.

Αξιολόγηση