Οι τράπεζες θέτουν αυστηρότερους όρους για δάνεια

Οι τράπεζες θέτουν αυστηρότερους όρους για δάνεια
Παρά τη βελτίωση που εμφάνισαν οι συνθήκες χρηματοδότησης το β' τρίμηνο του 2013, οι τράπεζες της ευρωζώνης αυστηροποίησαν τα κριτήρια για την χορήγηση επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, αν και εκτιμούν πως η ζήτηση θα «πιάσει πάτο» τους επόμενους τρεις μήνες.

Στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή της για τον Τραπεζικό Δανεισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι λιγότερες τράπεζες θα προχωρήσουν σε περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων δανειοδότησης την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα ρίσκα των δανειοληπτών και η μακροοικονομική αβεβαιότητα παρέμειναν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν σε πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση δανείων.

Παρά τους αυστηρότερους όρους για τον εταιρικό δανεισμό και τα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες «χαλάρωσαν» τα πιστωτικά κριτήρια για τα καταναλωτικά δάνεια για πρώτη φορά από το 2007.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι ένα καθαρό 7% των τραπεζών της ευρωζώνης που συμμετείχαν στην έρευνα προχώρησαν σε αυστηροποίηση των κριτηρίων για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις το β' τρίμηνο, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το α' τρίμηνο.

Αυτό μάλιστα συνέβη παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δήλωσαν ότι διευκολύνθηκε η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

«Το β' τρίμηνο του 2013, οι τράπεζες ανέφεραν περαιτέρω βελτίωση σε όλες της κατηγορίες χρηματοδότησης, αν και πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα», σημειώνει η ΕΚΤ.

Αξιολόγηση