Κούρεμα προστίμων φοροδιαφυγής

Κούρεμα προστίμων φοροδιαφυγής
Τη μείωση των προστίμων έως και κατά το ήμισυ για φορολογικές παραβάσεις προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Μάλιστα, στον Κώδικα προβλέπεται ότι τα μειωμένα πρόστιμα έχουν και αναδρομική ισχύ και θα εφαρμοστούν σε όσους έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν.

Έτσι, όσοι έχουν εντοπιστεί με εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας ή δεν έχουν εκδώσει αποδείξεις, μπορούν, εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό ή δεν έχουν τελεσιδικήσει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, να γλιτώσουν πρόστιμα έως και 50% αυτών που τους έχουν καταλογιστεί.

Με τον εξορθολιγισμό των προστίμων, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αυξήσει την εισπραξιμότητα τους, αφού έχει διαπιστωθεί ότι εισπράττεται ποσοστό μικρότερο του 5% των προστίμων, ακόμη και αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.

Αξιολόγηση