Μηδενικές αυξήσεις μισθών στο 55% των επιχειρήσεων το 2013

Μηδενικές αυξήσεις μισθών στο 55% των επιχειρήσεων το 2013
Ολοκληρώθηκε η πρώτη περιοδική έρευνα της KPMG για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους στην ελληνική οικονομία, το 2013. Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα και προβλέψεις αυξήσεων μισθών το τρέχον έτος, συνολικά και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, αποτυπώνονται οι τάσεις της ελληνικής αγοράς σχετικά με τις μειώσεις των βασικών αποδοχών των εργαζομένων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το Μάρτιο του 2013 από αντιπροσωπευτικό δείγμα 114 εταιρειών διαφόρων κλάδων.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

- Το 55% των εταιρειών του δείγματος δεν δίνει αυξήσεις σε καμία κατηγορία εργαζομένων για το 2013. Το αντίστοιχο ποσοστό του 2012 ήταν 66%.

- Οι κλάδοι στους οποίους παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικών αυξήσεων είναι του Λιανεμπορίου (92%) και της Υψηλής Τεχνολογίας (61%).

- Η μέση αύξηση το 2013 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων) διαμορφώνεται στο 0,7%.

- Το 10% του δείγματος δήλωσε ότι θα προχωρήσει το 2013 σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο.

Αξιολόγηση