Μακεδονία Παλλάς : Ξεκίνησε ο διαγωνισμός εκμίσθωσης

Μακεδονία Παλλάς : Ξεκίνησε ο διαγωνισμός εκμίσθωσης
Η 16η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την περάτωση του μακροχρόνιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του ξενοδοχείου, «Μακεδονία-Παλλάς».

Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε με την έναρξη διάθεσης από τον ιδιοκτήτη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των τευχών της σύμβασης.

Το ΙΚΑ ζητά ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 137.500 ευρώ, ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών που μπορεί να φτάσει έως και 12% (για τζίρο από 7 - 11 εκατ. ευρώ), αλλά και ένα υψηλό πακέτο εγγυήσεων, το οποίο αρχικά υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρξη της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Αξιολόγηση