Στα κόκκινα τουλάχιστον 50 εισηγμένες

Στα κόκκινα τουλάχιστον 50 εισηγμένες
Περισσότερες από 50 εισηγμένες εταιρείες, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, βρίσκονται αυτή τη στιγμή, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Δηλαδή, ζουν με μικρές «ενέσεις» ρευστότητας που λαμβάνουν με το σταγονόμετρο από τις τράπεζες, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν καμία προοπτική ανάκαμψης, που για να προκύψει χρειάζεται μια γενικότερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Κι επειδή, κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, το πιθανότερο είναι πως οδηγούνται σε εξαφάνιση. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι την τελευταία 10ετία, περισσότερες από 250 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο, για τον ίδιο λόγο.

Πρόκειται για μονάδες οι οποίες απασχολούσαν από 300 εργαζομένους και άνω, γεγονός το οποίο συνέτεινε με τη σειρά του στην εκρηκτική αύξηση των ανέργων στην Ελλάδα. Οι λόγοι που οδήγησαν το κλείσιμο τους ήταν σχεδόν παρόμοιοι με τους τρέχοντες, γιατί η ύφεση μπορεί να διαρκεί πλέον 6 χρόνια, ωστόσο, τα προεόρτια της, με την έλλειψη ρευστότητας από την αγορά, είχαν κάνει την εμφάνιση τους πολύ νωρίτερα: Περίπου μια 5ετία, κατά τη διάρκεια της οποίας το τραπεζικό χρήμα, αργά αλλά σταθερά, είχε αρχίσει να εξαφανίζεται από την αγορά. Σήμερα, απλώς, βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της εικόνας.

Αξιολόγηση