Μείωση 2,7% τις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάιο

Μείωση 2,7% τις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάιο
Μείωση 2,7% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) του μηνός Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, έναντι αύξησης 5,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι μείωσης 1,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 7,3%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2013 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2013.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, το μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2013, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%.

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2013 σε σύγκριση με το Μάιο 2012.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,7%, το μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,3%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,7%.

Αξιολόγηση