Έρχεται η πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών

Έρχεται η πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών
Είδος υπό... εξαφάνιση αποτελούν πλέον τα πιστωτικά εκκαθαριστικά, όπως προκύπτει και από την 1η παρτίδα των φετινών σημειωμάτων που θα ταχυδρομήσει εντός των ημερών η εφορία.

Ομέσος φόρος που θα κληθούν να καταβάλλουν 102.000 φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό ανέρχεται στα 662 ευρώ.

Η πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών των φετινών φορολογικών δηλώσεων, περιλαμβάνει 321.321 σημειώματα. Οι 102.000 (ποσοστό 31,7% του συνόλου) φορολογούμενοι που θα πάρουν χρεωστικό σημείωμα θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους και μόλις 23.000 (7,16% του συνόλου) θα είναι δικαιούχοι επιστροφών φόρου.

Οι υπόλοιποι 195.000 περίπου φορολογούμενοι (60,7% του συνόλου) θα παραλάβουν μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Από την πρώτη αυτή παρτίδα εκκαθαριστικών το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει «καθαρό» ποσό φόρων συνολικού ύψους 62,5 εκατ. ευρώ. Περίπου 1 στους 3 παραλήπτες των πρώτων αυτών εκκαθαριστικών θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρους, ενώ μόλις 1 στους 14 θα κληθεί να εισπράξει επιστροφή φόρου!

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του φόρου που αναγράφει κάθε χρεωστικό εκκαθαριστικό, εφόσον υπερβαίνει τα 300 ευρώ, θα μπορεί να εξοφληθεί σε 3 δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι τέλος Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Εάν το συνολικό χρεωστικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ.

Οι 23.000 παραλήπτες πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα κληθούν να εισπράξουν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ. Στον καθένα αντιστοιχεί δηλαδή κατά μέσο όρο επιστροφή φόρου 217 ευρώ!

Αξιολόγηση