Αντλήθηκαν 1,625 δισ. από 6μηνα έντοκα

Αντλήθηκαν 1,625 δισ. από 6μηνα έντοκα
Η Ελλάδα άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,2% όπως και κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η προσφορά καλύφθηκε 1,70 φορές, όσο και κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, στις 12 μ.μ.

Αξιολόγηση