Μειώθηκαν τα "φέσια του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα

Μειώθηκαν τα "φέσια του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα
Μείωση παρουσίασαν το Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και διαμορφώθηκαν στα 6,931 δισ. ευρώ έναντι 7,262 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου τα οποία το Δεκέμβριο του 2012 ανέρχονταν σε 8,150 δισ. ευρώ. Η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στην πολιτική σταδιακής αποπληρωμής τους από το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικότερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων μειώθηκαν το Μάιο σε 404 εκατ. ευρώ έναντι 491 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν σε 926 εκατ. ευρώ έναντι 974 εκατ. ευρώ , των νοσοκομείων σε 1,419 δισ. ευρώ έναντι 1,593 δισ. ευρώ, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σε 3,888 δισ. ευρώ έναντι 3,891 δισ. ευρώ και των λοιπών νομικών προσώπων σε 294 εκατ. ευρώ έναντι 313 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία αυξήθηκαν το Μάιο σε 309,6 εκατ. ευρώ έναντι 278,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Αξιολόγηση