Στα 317,8 δισ. ευρώ το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης

Στα 317,8 δισ. ευρώ το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης
Αναλυτικά στοιχεία για το πώς διαμορφώνεται το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, λαμβανομένου υπόψη και του χαρτοφυλακίου των διαχειριστικών πράξεων (μετά swap), στις 31.5.2013 ανήλθε στο ποσό των 317.856.083.972,06 ευρώ

Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αναλύεται ως εξής:

Ομόλογα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι: 94.928.122.169,12 ευρώ

Ειδικότερα, το ύψος του χρέους για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ανήλθε σε 79.971.613.601,99 ευρώ. Από αυτά το ύψος του χρέους για ομόλογα στην αγορά εσωτερικού ανήλθε σε 75.715.573.350,30 ευρώ, για τα ομόλογα της αγοράς εξωτερικού σε 4.095.500.255,69 ευρώ και για τιτλοποιήσεις εξωτερικού σε 160.539.996 ευρώ.

Το ύψος του χρέους για τους βραχυπρόθεσμους τίτλους ανήλθε σε 14.956.508.567,13 ευρώ. Από αυτά τα 14.836.379.000 αφορούν σε έντοκα γραμμάτια και τα 120.129.567,13 σε έντοκα γραμμάτια σε φυσικούς τίτλους.

Δάνεια

Το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης για τα δάνεια ανήλθε συνολικά σε 222.927.961.802,94 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 5.209.905.460,30 ευρώ αφορούν σε δάνεια της ΤτΕ. Τα 118.500.000 σε λοιπά δάνεια Εσωτερικού. Ποσό 7.045.476.051,12 ευρώ αφορά σε ειδικά και διακρατικά δάνεια. Ποσό 205.256.131.127,31 ευρώ είναι δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης, ποσό 5.297.949.164,21 είναι λοιπά δάνεια εξωτερικού.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τον κ. Σταϊκούρα μετά από ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο ο οποίος είχε ζητήσει να ενημερωθεί σε ποιο ποσό ανέρχεται το συνολικό ελληνικό χρέος μέχρι 31.5.2013 και σε ποιους οφείλεται το χρέος αυτό.

Αξιολόγηση