Κρίσιμος ο Αύγουστος για τις ΔΕΚΟ

Κρίσιμος ο Αύγουστος για τις ΔΕΚΟ
Την υποχρέωση να προσδιορίσει τους στόχους απόδοσης για τις ΔΕΚΟ το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου έχει αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών έναντι της τρόικας.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαθέτει ήδη μηχανισμό παρακολούθησης των ΔΕΚΟ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση και έχει θέσει μηνιαίους στόχους απόδοσης στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Η Κυβέρνηση ανέμενε φέτος από τη βελτίωση της λειτουργίας των ΔΕΚΟ μέσω της μείωσης του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, και της αύξησης των εσόδων εξοικονόμηση 250 εκατ. ευρώ, ωστόσο στο πρώτο εξάμηνο 2013 οι επιδόσεις αποκλίνουν έναντι των στόχων.

Συγκεκριμένα από την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ και τη μείωση λειτουργικών δαπανών η τρόικα ανέμενε εξοικονόμηση 132 εκατ. ευρώ, από τη μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης ανέμενε εξοικονόμηση 41 εκατ. ευρώ και από την ένταξη των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο ανέμενε εξοικονόμηση 76 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το σύνολο των στόχων αυτών παραμένουν στα χαρτιά.

Αντιθέτως οι αποχωρήσεις προσωπικού των ΔΕΚΟ που σε ετήσια βάση αναμένονταν στις 905 κυμαίνονται εντός πλαισίου (στο σύνολο του έτους αναμένονται μόλις 177 προσλήψεις στις ΔΕΚΟ) .

Σύμφωνα με το Μνημόνιο σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων στις ΔΕΚΟ θα πρέπει να αναλαμβάνονται δράσεις για την πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού, ήτοι οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα παρακρατούνται κατά το ποσό της απόκλισης και θα αποδεσμεύονται τον επόμενο μήνα εφόσον οι στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Αξιολόγηση