Συμπληρωματικές προσφορές 300 εκατ. ευρώ για τα έντοκα γραμμάτια

Συμπληρωματικές προσφορές 300 εκατ. ευρώ για τα έντοκα γραμμάτια
Μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ έκανε δεκτές ο ΟΔΔΗΧ, στο πλαίσιο δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την υποβολή των συμπληρωματικών, μη-ανταγωνιστικών, προσφορών στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων του Δημοσίου της 18ης Ιουνίου 2013, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013.

Στο πλαίσιο αυτό το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μέσω της συγκεκριμένης δημοπρασίας διαμορφώνεται σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Ιουνίου ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει στην άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ. μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με απόδοση 4,02%.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, σήμερα υποβλήθηκαν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού (1 δισ. ευρώ), οι οποίες και έγιναν δεκτές.

Αξιολόγηση