Αύξηση 2,5% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Απρίλιο

Αύξηση 2,5% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Απρίλιο
Αύξηση κατά 2,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2012, έναντι μείωσης 14% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο είκτη του δωδεκάμηνου Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 5,8%, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού είκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 2,5% το μήνα Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,8%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 0,9%.

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 0,9% το μήνα Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 2,6%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 1,9%.

Αξιολόγηση