Δημοπρασία εντόκων γραμματίων σήμερα

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων σήμερα
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, με στόχο να συγκεντρωθεί ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ.

Στην προηγούμενη δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 4,02%.

Αξιολόγηση