Σε μετρητά άνω του 10% της συνολικής ΑΜΚ της Εθνικής

Σε μετρητά άνω του 10% της συνολικής ΑΜΚ της Εθνικής
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την κάλυψη από ιδιώτες μετόχους ποσοστού άνω του 10% του συνολικού ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση της Εθνικής αναφέρει τα εξής:

«Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει στους επενδυτές ότι επετεύχθη η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.

Αναλυτική ανακοίνωση για την κατανομή των μετοχών και τα ειδικότερα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβει χώρα αύριο, 14 Ιουνίου 2013, μετά το πέρας της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου».

Αξιολόγηση