Η Citi συμμετέχει με 200 εκατ. στο πρόγραμμα ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών

Η Citi συμμετέχει με 200 εκατ. στο πρόγραμμα ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών
Με έως και 200 εκατ. ευρώ, συμφώνησε να συμμετέχει η Citi, στο πρόγραμμα για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να στηρίξει την ελληνική οικονομία, ως μέρος της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η συμβολή της Citi θα είναι τμήμα ενός προγράμματος 500 εκατ. που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να αυξάνει τη ρευστότητα και να αποκαθιστά τη διακίνηση του εμπορίου στη χώρα καθώς και να μειώνει το κόστος χρηματοδότησης των ΜμΕ.

Η Citi θα αξιοποιήσει την πιστωτική στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ για να επιβεβαιώσει τo αξιόχρεο εγγυητικών επιστολών και άλλων μέσων χρηματοδότησης του εμπορίου που εκδίδουν οι τρεις συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες – η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank Ergasias.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Citi να συνεργαστεί με την Ελλάδα και άλλες χώρες, προκειμένου να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση του εμπορίου και να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη.

Ο John Ahearn, Παγκόσμιος Επικεφαλής Εμπορίου στη Citi, δήλωσε:«Διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜμΕ στην Ελλάδα σε προσιτά χρηματοδοτικά προγράμματα, αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά τη σταθερή δέσμευσή μας στη χώρα. Η ΕΤΕπ επέλεξε να συνεργαστεί με τη Citi ως αποτέλεσμα της εδραιωμένης σχέσης μας με τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το παγκόσμιο δίκτυο των καταστημάτων μας και την εμπειρία μας να δουλεύουμε μαζί με διεθνείς θεσμικούς χρηματοδοτικούς φορείς. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την ΕΤΕπ προκειμένου να αναπτύξουμε παρόμοια προγράμματα και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Citi έχει σημαντικό ρόλο στη δόμηση του προγράμματος για τη χρηματοδότηση του εμπορίου, έχοντας συνεργαστεί εκτενώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πρόγραμμα αξιοποιεί την εμπειρία της Citi σε παρόμοιες δομές με άλλες υπερ-εθνικές και κοινοπρακτικές αναπτυξιακές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένου του έργου της με το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) και τις Αφρικανικές και Ασιατικές Τράπεζες Ανάπτυξης προκειμένου να αναπτύξουν και να στηρίξουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο MihaiTanasescu, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, δήλωσε: «Αυτό το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πιστωτικής στήριξης θα παρέχει εγγυήσεις στις εμπορικές τράπεζες για να χρηματοδοτούν το εμπόριο, διευκολύνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη που θα προέρχεται από τις εξαγωγές και βοηθώντας στην άνθιση της τοπικής οικονομίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Citi προκειμένου να δοθεί νέα δυναμική στη χρηματοδότηση της εμπορικής δραστηριότητας των ελληνικών εταιριών σε διεθνές επίπεδο»

Αξιολόγηση