Συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE

Συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE
Κοινό και διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτή και τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές και κινητές με τα αξεσουάρ τους) υλοποιούν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, ενώνοντας τις δυνάμεις τους.

Το πρόγραμμα αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζουν οι δύο εταιρείες εδώ και 7 χρόνια, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Θα εφαρμοστεί στο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που περιλαμβάνει περισσότερα από 580 σημεία σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα κεντρικά κτίρια ΟΤΕ και COSMOTE.

Με το μήνυμα «Ανακυκλώνουμε - Μικρή προσπάθεια, μεγάλο αποτέλεσμα» οι δύο εταιρείες προτρέπουν τον κόσμο να συμμετάσχει επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια μικρή ενέργεια, όπως η ανακύκλωση μπαταριών, δρα αθροιστικά, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. O ΟΤΕ και η COSMOTE θα δώσουν €1.000 στους περιβαλλοντικούς φορείς «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και «Καλλιστώ», για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών με τα αξεσουάρ τους, που θα συγκεντρωθούν μέχρι 31/5/2014.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιβαλλοντικών δράσεων, που στόχο έχουν τη μείωση της επίδρασης της λειτουργικής δραστηριότητας των δύο εταιρειών στο περιβάλλον, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η COSMOTE και οι θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ στη Ν.Α έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 14001:2OO4 και ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του παραπάνω Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζουν περιβαλλοντική στρατηγική, με βασικούς άξονες τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τρίτων και την ευαισθητοποίηση εργαζομένων και κοινού. Αποδεικνύουν καθημερινά την ολοκληρωμένη περιβαλλοντικής πολιτική αναπτύσσοντας δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Αποτελέσματα Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων ΟΤΕ-COSMOTE για το 2012

Ενέργεια – Εκπομπές Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου

Μείωση συνολικής κατανάλωση ενέργειας κατά 3,5%

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στον στόλο οχημάτων κατά 6%

Μείωση εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) κατά 11%

Λειτουργία 200 μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάλυψη αναγκών ηλεκτροδότησης εξοπλισμού σε απομακρυσμένες περιοχές

Εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σε οροφές κτιρίων της Αττικής, ισχύος 222,64 kWp με αναμενόμενη παραγωγή 304.900 kWh, που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2013.

Χαρτί

Ανακύκλωση 292,7 τόνων χαρτιού.

Μπαταρίες –Κινητά – Μελάνια (Ανακύκλωση από συνδρομητές ΟΤΕ-COSMOTE και από εργαζόμενους)

Ανακύκλωση 23,87 τόνων συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & αξεσουάρ

Ειδική διαχείριση 5.000 μελανοδοχείων

Χρήση αναγομωμένων μελανοδοχείων στην COSMOTE σε ποσοστό 47% των μελανοδοχείων

Ειδική διαχείριση 41.518 κιλών φορητών ηλεκτρικών στηλών και 1.623 κιλά λαμπτήρων φθορισμού, από δράσεις των καταστημάτων και των εργαζομένων ΟΤΕ-COSMOTE

Ανακύκλωση 6.860 κιλών μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών

Τεχνικά Απορρίμματα

Ανακύκλωση 1.100 τόνων τεχνικών στερεών αποβλήτων (καλώδια, μέταλλα)

Ανακύκλωση 32,7 τόνων απαξιωμένης ξυλείας

Ανακύκλωση 41,1 τόνων άλλων υλικών συσκευασίας

Ανακύκλωση 83,4 τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ειδική διαχείριση 484,5 τόνων συσσωρευτών

Ειδική διαχείριση 25.826lt λιπαντικών

Ανακύκλωση 112.640kg απαξιωμένων οχημάτων

Αποτελέσματα Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων ΟΤΕ-COSMOTE 2008-2012

Ανακύκλωση >164 τόνοι συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & αξεσουάρ

Ανακύκλωση >286 τόνοι μπαταριών

Ανα

Αξιολόγηση