Επαρκή τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας

Επαρκή τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας
Επαρκή χαρακτηρίζει τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας, κατά την τελευταία ανάλυση της η Citigroup, δίνοντας σύσταση neutral (ουδετερότητα) χωρίς τιμή στόχο.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Εθνική μπορεί να βοηθηθεί από τις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στο pro forma δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περί τις 110 μονάδες βάσης.

Όμως η Citigroup εκτιμά ότι η αποτίμηση της ΕΤΕ είναι αισιόδοξη, καθώς στηρίζεται στην υπερεκτίμηση για τα μελλοντικά κέρδη.

Η Citigroup επισημαίνει ότι η Εθνική εξαρτάται ακόμη από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πορεία της οικονομίας, στην προσπάθεια της να επανακτήσει μέρος της κεφαλαιακής επάρκειας που έχασε την τελευταία διετία.

Γι' αυτό και επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο ένα buffer της τάξεως του 1-2% ώστε να μπορούν να απορροφηθούν οι τυχόν νέες ζημίες ή ο εκτροχιασμός των στόχων.

Αξιολόγηση