Πτώση 50,9% στις οικοδομικές άδειες το Μάρτιο

Πτώση 50,9% στις οικοδομικές άδειες το Μάρτιο
Πτώση 50,9% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το Μάρτιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάρτιο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 203,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 797,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 50,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 51,8% στην επιφάνεια και κατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.206 οικοδομικές άδειες,που αντιστοιχούν σε 191,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 745,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 50,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 52,5% στην επιφάνεια και κατά 55,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2013, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 51,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2013, είναι 6,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2012 έως τον Μάρτιο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 19.526 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.698,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.366,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 46,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,2% στην επιφάνεια και κατά 38,7 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2011- Μαρτίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2012- Μαρτίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 46,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 39,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2011- Μαρτίου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,3%.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 44,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 45,1% στην επιφάνεια και κατά 44,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 44,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,6% στην επιφάνεια και κατά 43,5% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2012.

Αξιολόγηση