Μπαίνει στην τελική ευθεία η ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank

Μπαίνει στην τελική ευθεία η ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης με ίδια μέσα από την Attica Bank. H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 398,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 199,4 εκατ. θα πραγματοποιηθούν με μετρητά και τα υπόλοιπα 199,4 εκατ. με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό της αύξησης ο βασικός μέτοχος της τράπεζας - το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που σήμερα κατέχει το 42,7% των μετοχών της - έχει δεσμευτεί ότι θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του και δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην αγορά αδιάθετων μετοχών, με στόχο το ποσοστό του μετά την ΑΜΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica να ανέλθει σε 51,18%.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι του ομίλου που είναι το νέο Τ.Τ. (ελέγχει το 22,43%) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που κατέχει το 19,28% της τράπεζας έχουν ενημερώσει τη διοίκηση του ομίλου ότι δεν θα συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ενημερωτικό δελτίο υπογραμμίζεται πως η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας είναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο, τους πελάτες της αλλά και για την οικονομία καθώς σε αντίθετη περίπτωση, με βάση το τραπεζικό μνημόνιο, η Attica θα περάσει στον έλεγχο του ΤΧΣ και θα εκκαθαριστεί.

Μετά την ΑΜΚ ο βασικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων Core Tier I θα ανέλθει στο 14,7% από 5,72% που είναι σήμερα, ενώ η ΤτΕ έχει ορίσει ως χαμηλότερο όριο του δείκτη το 6%.

Επίσης, με το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης, όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό, η τράπεζα θα καταστεί βιώσιμη και θα έχει τη δυνατότητα της απευθείας χρηματοδότησης από την ΕΚΤ καθώς έως σήμερα αντλούσε ρευστότητα μόνο από τον ELA. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Μαΐου είχε λάβει 585 εκατ. ευρώ από τον ELA.

Με δεδομένο ότι το νέο Τ.Τ. και το ΤπΔ δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους, η μετοχική σύνθεση της τράπεζας μετά την ΑΜΚ θα διαμορφώνεται ως εξής: ΕΤAΑ-ΤΣΜΕΔΕ 51,8%, ΤπΔ 0,49%, νέο Τ.Τ. 0,58%.

Tο επενδυτικό κοινό (free float) θα κατέχει το 47,75% χωρίς κανένας μέτοχος να κατέχει ποσοστό υψηλότερο του 5%.

Αξιολόγηση