Μείωση 1,3% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία

Μείωση 1,3% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Υποχώρηση κατά 1,3% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Απρίλιο του 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2013, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, παρουσίασε μείωση 2,7%, έναντι αύξησης 5,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 7,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,3%, τον Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2013, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,3% και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,7%.

Αξιολόγηση