Τρ. Πειραιώς: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Τρ. Πειραιώς: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τους παρέχει, σε συνεργασία με δύο εξειδικευμένες εταιρείες Συμβούλων, την καθοδήγηση για τη σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κάθε υφιστάμενη, νέα ή υπό σύσταση μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες, έχει την ολοκληρωμένη υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της, με την εποπτεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με δύο από τις πιο εξειδικευμένες Εταιρίες του χώρου, την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Η Τράπεζα Πειραιώς και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν :

• την ενημέρωση σας για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
• τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου σας
• την υποβολή της αίτησης και του φακέλου στους Αρμόδιους Φορείς
• την παρακολούθηση και υποστήριξη της επένδυσης σας μέχρι και την ολοκλήρωση της.

Τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζουν για τη διακίνηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων προς τον συνεργάτη που έχει επιλεγεί και βοηθούν τον πελάτη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της επένδυσής του.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 10 Μαΐου 2013.

Αξιολόγηση