Δέσμευση ΥΠΑΝ, για τα έργα των δήμων και του "Εξοικονομώ"

Δέσμευση ΥΠΑΝ, για τα έργα των δήμων και του "Εξοικονομώ"
Την κατανομή και διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στον νέο σχεδιασμό, συζήτησαν σήμερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) Γιώργος Πατούλης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Στη συνάντηση συμμετείχε και το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Γιώργος Ιωακειμίδης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των έργων που εκτελούνται μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδικοίκησης) και των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ο κ. Πατούλης ανέφερε, μετά τη συνάντηση, ότι «αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδος η επίσημη δέσμευση του υπουργείου ότι θα εκτελεστούν χωρίς προβλήματα». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε στον κ. Κωνσταντινόπουλο το θέμα της επανένταξης για χρηματοδότηση όλων των έργων που εκτελούνταν μέσω ΕΕΤΑA AE, την εκτέλεση όλων των ώριμων έργων που αφορούν το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και χρηματοδοτούνται από το ΚΑΠΕ και το θέμα της χρηματοδότησης δράσεων που αφορούν τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ζήτησε, επίσης, να δοθεί τεχνική βοήθεια για την ωρίμανση μελετών και για την υποβολή προτάσεων σε Δήμους (κυρίως νησιωτικούς ή απομακρυσμένους) που στερούνται εξειδικευμένου προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην έχουν ουσιαστικά δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ. Ο κ. Πατούλης επισήμανε τη θετική συμβολή της Αυτοδιοίκησης, μέχρι σήμερα, στην επίτευξη των ρυθμών απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων, με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μια σειρά από σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα και προσέθεσε ότι οι δήμοι θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον να συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση και υψηλή απορροφητικότητα των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Επίσης έκανε μια αρχική συζήτηση, σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας οριζόντιου προγράμματος που θα αφορά αποκλειστικά την Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, από την πλευρά του, δεσμεύθηκε ότι θα δοθεί τεχνική βοήθεια (μέσω ΜΟΔ, ΕΕΤΑΑ και ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων), ώστε να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην προσπάθειά τους να καταρτίσουν μελέτες και να συμμετάσχουν με προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα έργα της ΕΕΤΑΑ που είχαν απενταχθεί από τη χρηματοδότηση, σημείωσε ότι μελετάται να δοθούν 67.000.000 για 50 έργα, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015. Σχετικά με τα έργα του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει συνεννόηση με τον νέο υπουργό Ανάπτυξης, ώστε τελικά να μην απενταχτούν από τη χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση όμως να ολοκληρωθούν κι αυτά ως τις 31/12/2015. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Πατούλης δήλωσε: «Ως Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο τόσο στον νέο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, να έχουμε ουσιαστικό ρόλο. Το νέο ΕΣΠΑ είναι, ίσως, για τη χώρα μας η τελευταία μεγάλη ευκαιρία χρηματοδότησης με ευρωπαϊκά κονδύλια σημαντικών έργων και παρεμβάσεων, και με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα για τα επόμενα χρόνια και την έλλειψη επαρκών εθνικών πόρων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατόν βαθμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε ένα ευρώ».

Αξιολόγηση