Εσπασαν τα ...κοντέρ του ΕΣΠΑ οι αιτήσεις των ανέργων για το 35χίλιαρο

Εσπασαν τα ...κοντέρ του ΕΣΠΑ οι αιτήσεις των ανέργων για το 35χίλιαρο
  Πάνω από 5.330 άνεργοι υπέβαλλαν επιχειρηματικές προτάσεις για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση έως και 35.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΥΠΟΙΑΝ. Η αξία των προτάσεων ξεπέρασε τα 175 εκατ. ευρώ, έναντι 36 εκατ. που ήταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Την ίδια ώρα 988 υφιστάμενοι επιχειρηματίες υπέβαλλαν προτάσεις αξίας 30 εκατ. ευρώ. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπήρξε, μελετάται η προκήρυξη και δεύτερου κύκλου του ίδιου προγράμματος με στόχο την κάλυψη του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Αναλυτικότερα, με συμμετοχή άνω του αναμενόμενου ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012, η υποβολή προτάσεων για ένταξη στις δύο δράσεις ύψους 72 εκ. € του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε υπερκάλυψη της δημόσιας δαπάνης, καθώς 6.326 άνεργοι και επιχειρηματίες υπέβαλαν επιχειρηματικά σχέδια ύψους 205,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη δράση που αφορά ανέργους και νέους επιχειρηματίες, υποβλήθηκαν 5.338 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη δεύτερη δράση που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις υπέβαλαν πρόταση 988 επιχειρηματίες, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπήρξε, μελετάται η προκήρυξη και δεύτερου κύκλου του ίδιου προγράμματος με στόχο την κάλυψη του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων, από αξιολογητές του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ, ξεκινάει άμεσα εντός της εβδομάδας, ώστε εντός διμήνου (έως τον Απρίλιο του 2012) όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα και την έναρξη των πληρωμών.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας. Και η Δράση 2, «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.

Πρόγραμμα

Περιφέρεια (xml)

Αριθμός

Επιλέξιμος Π/Υ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ-ΔΡΑΣΗ 1

ΑΤΤΙΚΗ

1790

58.570.458,02

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1119

36.979.928,75

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

587

19.621.314,58

ΚΡΗΤΗ

407

13.423.279,38

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

342

11.251.454,58

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

278

8.928.903,47

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

263

8.355.902,38

ΗΠΕΙΡΟΣ

159

5.175.448,02

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

154

5.102.440,81

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

146

4.863.860,81

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

93

3.059.634,54

5338

175.332.625,33

Πρόγραμμα

Περιφέρεια (xml)

Αριθμός

Επιλέξιμος Π/Υ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ-ΔΡΑΣΗ 2

ΑΤΤΙΚΗ

342

10.191.974,32

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

204

6.156.739,04

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

93

2.782.066,63

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

67

2.088.740,50

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

64

2.006.580,40

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

63

2.109.383,20

ΚΡΗΤΗ

54

1.651.654,56

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

47

1.393.542,10

ΗΠΕΙΡΟΣ

24

728.330,35

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

16

461.865,50

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

14

457.814,65

988

30.028.691,26

6326

205.361.316,59

Αξιολόγηση