Οι καταθέσεις και τα ακίνητα που δήλωσε o υπουργός Οικονομικών

Οι καταθέσεις και τα ακίνητα που δήλωσε o υπουργός Οικονομικών
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος διατηρεί πιθανώς το πιο πλούσιο ,χαρτοφυλάκιο» μεταξύ όλων των πολιτικών το οποίο παρουσιάζει 32 εγγραφές.

Σύμφωνα με το πόθεν έσχες του ο κ.Τσακαλώτος παρουσιάζει:

Συνολικά ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Του ίδιου και της συζύγου:192.394

7 εγγραφές σε ακίνητα ξεχωρίζει ένα σπίτι 432 τ.μ.

Ο κ. Τσακαλώτος προχώρησε το 2012 σε σημαντικές πωλήσεις κυρίως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολόγων εισπράττοντας 107.900 λίρες Αγγλίας και 812.477 ευρώ.

Παράλληλα διατήρησε στο χαρτοφυλάκιό του μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ομόλογα αξίας 132.327 λιρών Αγγλίας και 47.122.

Ο κ. Τσακαλώτος παρουσίασε σημαντική δραστηριότητα και στην αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολόγων δαπανώντας συνολικά 653.000 ευρώ.
Μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει ο Υπουργός εμφανίζονται κολοσσοί όπως η BLACKROCK , Templeton Asian Growth, BFG, Pioneer κλπ.

Καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες:

206.190 ευρώ,
2.079 λίρες Αγγλίας
523 δολαρίων ΗΠΑ,

Καταθέσεις σε δύο τράπεζες της Βρετανίας: 26.221 λίρες Αγγλίας.

Αξιολόγηση