Μπαλτάς:«Οφείλουμε να λύνουμε τα προβλήματα με στρατηγική και όχι με "μπαλώματα"»

Μπαλτάς:«Οφείλουμε να λύνουμε τα προβλήματα με στρατηγική και όχι με "μπαλώματα"»
Η ορθή ολοκλήρωση των έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και λήγει στο τέλος της χρονιάς, είναι άμεση προτεραιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, όπως και η ορθή εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ και ο καταμερισμός των έργων, ανέφερε ο υπουργός Πολιτισμού σε άτυπη συνάντηση με δημοσιογράφους στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Όσον αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου, αυτοί αποτελούν το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, και είναι υπό διερεύνηση η στελέχωση και ενδυνάμωση κάποιων, ή αντίθετα η συρρίκνωση, ακόμα και η κατάργηση κάποιων άλλων.

«Οφείλουμε να λύνουμε τα προβλήματα με στρατηγική και όχι με "μπαλώματα", εδώ και τώρα», είναι η χαρακτηριστική θέση του Αριστείδη Μπαλτά.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το μείζον πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα, αντίθετα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, «δεν υπάρχει συνέχεια των θεσμών, η οποία θα επέτρεπε να αλλάξουν τα πράγματα ώστε να μην εφαρμόζεται η ενός ανδρός ισχύ, δηλαδή του εκάστοτε υπουργού και της συνεπακολουθούμενης ρουσφετολογίας».

Οι προκηρύξεις των θέσεων στους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου, είναι ένα παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Αξιολόγηση