Στον Δραγασάκη η εποπτεία των τραπεζών και στον Παππά η επιτάχυνση επενδύσεων

Στον Δραγασάκη η εποπτεία των τραπεζών και στον Παππά η επιτάχυνση επενδύσεων
Την εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και την ευθύνη συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής για την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα αναλαμβάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ι. Δραγασάκης και ο υπουργός Επικρατείας Ν. Παππάς αντίστοιχα.

Ειδικότερασύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ με χθεσινή ημερομηνία:

Ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη οι εξής αρμοδιότητες:

α) του συντονισμού τηςΟικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Κυβέρνησης

β) της εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά ανατίθενται οι αρμοδιότητες:

α) που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσηςκαι Επικοινωνίας και στην εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτή, καθώς καισε θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,

β) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής καιτης εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργούκαι της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,

γ) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής τηςκυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα.

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετικήπρωτοβουλία,

β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς,Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Αξιολόγηση