Η «κοινωνία» θα επιλέγει ποιοι θα στελεχώνουν ΑΣΕΠ και Συνήγορο του Πολίτη

Η «κοινωνία» θα επιλέγει ποιοι θα στελεχώνουν ΑΣΕΠ και Συνήγορο του Πολίτη
Η συμμετοχή της «κοινωνίας» στην διαδικασία στελέχωσης του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου του Πολίτη είναι μια από τις αλλαγές που προβλέπει για το Δημόσιο το νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση απο τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, για τη στελέχωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου του Πολίτη και των βοηθών του, υποβάλλουν προτάσεις οι Ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών, οι Σύγκλητοι Πανεπιστημίων που περιλαμβάνουν Νομικές Σχολές ή Τμήματα Πολιτικών ή Διοικητικών Επιστημών και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Επιπλέον όσο αφορά το Συνήγορο του Πολίτη θα υποβάλει προτάσεις η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και για το ΑΣΕΠ η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ και η ΑΔΕΔΥ.

Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια γνωστοποιούνται από αυτόν στον Πρόεδρο της Βουλής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη για την άσκηση της αρμοδιότητας της κατά το άρθρο 101Α του Συντάγματος και κατά τον Κανονισμό της.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ή ο Συνήγορος του Πολίτη, με δημόσια ανακοίνωση τους γνωστοποιεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του ίδιου ή οιουδήποτε εκ των μελών του ΑΣΕΠ ή του Συνηγόρου του Πολίτη αντίστοιχα, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της ή αμελλητί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της έκπτωσης μέλους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι βοηθοί του, ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του ΑΣΕΠ αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους. Για τα ήδη υπηρετούντα μέλη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ορίων ηλικίας.

Αξιολόγηση