Ποιοι άνοιξαν εταιρεία μετά τις 26 Ιουνίου - Πόσοι έβαλαν λουκέτο

Ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία με τις συστάσεις και τις διαγραφές ανά εταιρική μορφή:

Νομική Μορφή

Συστάσεις 2015

Διαγραφές 2015

Συστάσεις 2014

Διαγραφές 2014

Ισοζύγιο 2015

Ισοζύγιο 2014

ΑΕ

82

69

140

68

13

72

ΑΤΟΜΙΚΗ

2356

2096

4591

3902

260

689

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ.

7

5

61

5

2

56

ΕΕ

132

210

254

442

-78

-188

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

0

0

0

1

0

ΕΠΕ

49

251

141

167

-202

-26

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

0

0

0

2

0

-2

ΙΚΕ

524

54

698

43

470

655

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6

3

8

3

3

5

Κοινοπραξία

9

8

23

2

1

21

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

4

3

0

0

1

0

ΟΕ

303

617

537

1110

-314

-573

ΣυνΠΕ

1

1

1

0

0

1

Συνεταιρισμός

1

0

0

0

1

0

Φυσικό Πρόσωπο

5

16

5

49

-11

-44

Αξιολόγηση