Αυτά είναι τα βάρη

Πώς κατανέμονται τα βάρη του ΕΝΦΙΑ στα φυσικά πρόσωπα Ποσό φόρου Από… …έως Φορολογούμενοι Ποσοστό επί του συνόλου (%) 0 100 1.200.000 19, 5% 101 250 1.500.000 24,4% 251 500 1.800.000 29, 2% 501 1000 1.150000 18,7% 1001 2000 365000 5,9% 2001 3000 65.000 1,1% 3000 και πάνω   75000 1,2%     Πως μοιράστηκαν οι περυσινές εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ Έκπτωση φόρου Δικαιούχοι Από… (ευρώ) …έως  (ευρώ) 0,01 5 114.000 5,01 10 65.000 10,01 20 96.000 20,01 30 77.000 30,01 50 135.000 50,01 100 280.000 100,01 150 220.000 150,01 300 175.000 300,01 και πάνω 15.000        
Αξιολόγηση