Τι θα πληρώσουμε με τα φετινά εκκαθαριστικά

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: 8.300 εκατ. ευρώ Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: 2.400 εκατ. ευρώΤέλος επιτηδεύματος 350 εκατ. ευρώΕισφορά αλληλεγγύης 900 εκατ. ευρώΣΥΝΟΛΟ 11.950 εκατ. ευρώ ΜΕΙΟΝ ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί -6.500 εκατ. ευρώ-------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ περίπου 5.500 εκατ ευρώ
Αξιολόγηση