Ο πίνακας για όλα τα αυτοκίνητα

Ο πίνακας για όλα τα αυτοκίνητα
  Κυβισμός Τέλη κυκλοφορίας Τέλη κυκλοφορίας με πρόστιμο Μέγιστος  αριθμός δόσεων Ποσό  κάθε δόσης 51-300 22 44 2 22,0 301-785 55 110 5 22,0 786-1071 120 240 12 20,0 1071-1357 135 270 13 20,8 1958-1548 240 480 24 20,0 1549-1738 265 530 26 20,4 1739-1928 300 600 30 20,0 2358-3000 880 1760 88 20,0 3001-4000 1000 2000 100 20,0 4001 και πάνω 1320 2640 100 26,4              
Αξιολόγηση