Το "κατηγορώ" του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου

Το "κατηγορώ" του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου
Η προσπάθεια που κατέβαλλε τα τελευταία χρόνια ο Π. Εμφιετζόγλου προκειμένου να έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές και τις τράπεζες, τελικά απέτυχε.


Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Μάϊος 2014) οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου της Μηχανική ανέρχονταν σε 322,89 εκατ. ευρώ.
Τα χρέη αναλύονται ως εξής: 5,46 εκατ. ευρώ οφείλονταν στην εφορία, 3,16 εκατ. στα ασφαλιστικά ταμεία, 266,9 εκατ. στις τράπεζες, 39,3 εκατ. στους προμηθευτές, 4,04 εκατ. σε λοιπούς πιστωτές και 4,04 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους.
Για την κατάσταση πάντως στην οποία έχει περιέλθει ο Όμιλος, ο κ. Εμφιετζόγλου, στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το περασμένο καλοκαίρι, επέρριψε ευθύνες στην στάση των τραπεζών.
«Οι τράπεζες αθέτησαν τη συμφωνία που είχαμε πραγματοποιήσει για παροχή εγγυητικών επιστολών και κεφαλαίου κίνησης με προσημείωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ορισμένες από τις εγγυητικές επιστολές που έπρεπε να μας δώσουν αφορούσαν την επέκταση του μετρό προς τον Πειραιά και σιδηροδρομικό έργο στην Πελοπόννησο» σημείωσε ο κ. Εμφιετζόγλου.
Σύμφωνα με τον ίδιο η αναστολή λειτουργίας της εταιρείας Ελληνικά Σωληνουργεία προκλήθηκε λόγω της μη τήρησης από την πλευρά των τραπεζών όσων είχαν, αρχικά, συμφωνηθεί.
«Είχαμε βάλει προσημείωση το εργοστάσιο της Ελληνικά Σωληνουργεία για να πάρουμε εγγυητικές για την προμήθεια σιδήρου με στόχο την εξυπηρέτηση παραγγελιών στην Αμερική. Ωστόσο, οι τράπεζες δεν μας έδωσαν εγγυητικές επιστολές, όπως είχαμε συμφωνήσει και ως αποτέλεσμα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε το εργοστάσιο. Και αυτό παρότι είχαμε σημαντική ζήτηση από την Αμερική» είπε.
Σύμφωνα με τον κ. Εμφιετζόγλου το Δημόσιο οφείλει σήμερα στον Ομιλο 250 εκατ ευρώ, τα οποία και διεκδικεί μέσω της δικαστικής οδού.
Τέλος ο κ. Εμφιετζόγλου έκανε λόγο για την ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο των κατασκευών, επαναλαμβάνοντας ανάλογες καταγγελίες που έχει διατυπώσει παλαιότερα. «Καταγγείλαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την ύπαρξη καρτέλ που ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού μελέτησε τις καταγγελίες μας, αλλά και μαρτυρίες άλλων εταιρειών, έκανε έφοδο σε γραφεία εργοληπτών και βρήκε πλήρη στοιχεία της συνεννόησης και της απάτης. Από τότε έχουν περάσει δύο χρόνια και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ακόμη να εκδώσει απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξιολόγηση