Σε αριθμούς...

Ειδικότερα:

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

2 δις. ευρώ και πλέον υπολογίζεται ότι θα φτάσει το άνοιγμα των Ασφαλιστικών Ταμείων μέχρι το τέλος του 2015

1,25 δισ. ευρώ ήταν το αναγνωρισμένο έλλειμμα στον προϋπολογισμό των Ταμείων κύριας ασφάλισης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

360 εκατ. ευρώ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

150 εκατ. ευρώ στα Ταμεία Πρόνοιας που καταβάλλουν τα εφάπαξ βοηθήματα

Στα 660 εκατ. ευρώ ανοίγει η τρύπα με την μη ενεργοποίηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος

Το έλλειμμα αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί στα 820 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστεί η μη καταβολή των φόρων υπέρ τρίτων που καταργήθηκαν

+100-150 εκατ. ευρώ το άνοιγμα από την μη εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου

+450 εκατ. ευρώ η τρύπα που υπολογίζεται σε περίπτωση μη λήψης μέτρων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: 1,3-1,4 δισ. ευρώ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Μόλις 12 εκατ. ευρώ στα ταμεία του ΙΚΑ από την εφαρμογή της ρύθμισης

3,8 δισ. ευρώ οι διαθέσιμοι πόροι του «κουμπαρά» αλληλεγγύης των γενεών

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αξιολόγηση