Πίνακας 1: Στοιχεία φορολογούμενου

Για πρώτη φορά, στον πίνακα 1 θα πρέπει να συμπληρώσουμε και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στοιχείο που παραπέμπει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. 

Στο πίνακα 1 ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει (με κεφαλαία γράμματα) τα στοιχεία του όπως:

  • Το ονοματεπώνυμό του
  • Το όνομα πατέρα
  • Τον αριθμό ταυτότητας
  • Τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ)
  • Τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επαγγέλματος
  • Το ΑΜΚΑ
  • Τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της κατοικίας του
  • Αν είναι έγγαμος
  • Τα στοιχεία της συζύγου του (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλμτος για επιτηδευματίες, τηλέφωνο και ΑΜΚΑ)
  • Τα στοιχεία εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, διεύθυνση κατοικίαςτηλέφωνο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκπροσώπου)
Αξιολόγηση