Όλες οι προσφορές (Πίνακες)

Στους παρακάτω πίνακες είναι συγκεντρωμένες οι προσφορές των παρόχων.

ΟΤΕ Double Play

ΠρογράμματαInternetΣταθεράΚινητά

Αναγνώριση
Κλήσεων
(CLIP)

Τιμή
ανά μήνα
Εντός Δέσμευσης

Τιμή
ανά μήνα
Εντός Δέσμευσης
Με επιχορήγηση (έως 31/10/15)

ΟΤΕ Double Play 4
Απεριόριστα

4 MbpsΑπεριόριστα30'-25,90 €13,90 €

ΟΤΕ Double Play 4
Απεριόριστα Plus

4 MbpsΑπεριόριστα150'-29,90 €17,90 €

ΟΤΕ Double Play 24
Economy

έως 24 Mbps250'30'ΝΑΙ25,90 €13,90 €

ΟΤΕ Double Play 24
Απεριόριστα

έως 24 MbpsΑπεριόριστα30'ΝΑΙ29,90 €17,90 €

ΟΤΕ Double Play 24
Απεριόριστα Plus

έως 24 MbpsΑπεριόριστα360'ΝΑΙ33,90 €21,90 €

ΟΤΕ Double Play VDSL 30
Απεριόριστα

έως 24 MbpsΑπεριόριστα30'ΝΑΙ39,90 €27,90 €

ΟΤΕ Double Play VDSL 30
Απεριόριστα Plus

έως 24 MbpsΑπεριόριστα360'ΝΑΙ43,90 €31,90 €

ΟΤΕ Double Play VDSL 50
Απεριόριστα

έως 24 MbpsΑπεριόριστα30'ΝΑΙ44,90 €32,90 €

ΟΤΕ Double Play VDSL 50
Απεριόριστα Plus

έως 24 MbpsΑπεριόριστα360'ΝΑΙ48,90 €36,90 €

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι τιμές ΟΤΕ Double Play περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και αφορούν νέες ενεργοποιήσεις με 24μηνη δέσμευση σε τηλεφωνική γραμμή PSTN.

Οι τιμές ΟΤΕ Double Play VDSL περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και αφορούν συνδέσεις με 18μηνη δέσμευση σε τηλεφωνική γραμμή PSTN.

Μετά το πέρας της δέσμευσης, ο πελάτης χρεώνεται με την τιμή τιμοκαταλόγου του προγράμματός του όπως αυτή αναφέρεται στο www.ote.gr

Για γραμμή ISDN η μηνιαία χρέωση επαυξάνεται κατά € 5,50.

Για νέα τηλεφωνική γραμμή ΟΤΕ χρεώνεται εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης € 36,09.

Ο ρυθμός κάλυψης του συμπεριλαμβανομένου χρόνου ομιλίας είναι με βήμα χρέωσης το λεπτό.

Μετά την εξάντληση του συμπεριλαμβανομένου χρόνου οι κλήσεις προς εθνικά σταθερά χρεώνονται με € 0,04305/λεπτό και προς εθνικά κινητά χρεώνονται με € 0,0984/λεπτό.

Στα προγράμματα ΟΤΕ Double Play 24 και OTE Double Play VDSL, παρέχεται προαιρετικά η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLIP) χωρίς επιπλέον χρέωση.

Σε περίπτωση διακοπής πριν από την πάροδο της δέσμευσης, χρεώνεται εφάπαξ τέλος αποδέσμευσης:

  • € 110,00 για τα ΟΤΕ Double Play 4 Απεριόριστα
  • € 100,00 για το ΟΤΕ Double Play 24 Economy
  • € 125,00 για τα ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα και τα ΟΤΕ Double Play VDSL

O εξοπλισμός υποστηρίζεται για βλάβες (μη υπευθυνότητας πελάτη) καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Σε περίπτωση κατάργησης του ΟΤΕ ADSL ή του OTE VDSL, ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Διαφορετικά, θα υπάρχει χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου. Τρέχουσα χρέωση: € 24,60 για τα προγράμματα με OTE ADSL και € 54,90 για τα προγράμματα με ΟΤΕ VDSL. Ομοίως ισχύει σε περίπτωση αλλαγής από Πρόγραμμα με OTE VDSL σε Πρόγραμμα με OTE ADSL ή το αντίστροφο.

Έλεγχος διαθεσιμότητας των προγραμμάτων OTE Double Play: στο www.ote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων ΟΤΕ (ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ)

ΟΤΕ Satellite Internet

Προγράμματα

Internet
(Download/
Upload)

Internet
(GB/Μήνα)

Τιμή Καταλόγου
ανά μήνα

Τιμή Καταλόγου
ανά μήνα
Με Επιχορήγηση
(έως 31/10/15)

Κόστος
Εξοπλισμού ΟΤΕ
εφάπαξ

Τέλος Ενεργοποίησης
εφάπαξ
(με εξοπλισμό ΟΤΕ)

ΟΤΕ Satellite Internet 10

έως 22 Mbps/
έως 6 Mbps

10 GB29,90 €17,90 €

350,00 €*
Δωρεάν

99,00 €
ΟΤΕ Satellite Internet 25

έως 22 Mbps/
έως 6 Mbps

25GB
(πρόσβαση χωρίς
ογκομέτρηση
00:00 π.μ-06:00 π.μ)

39,90 €27,90 €

350,00 €*
Δωρεάν

99,00 €

Static IP
(επιπλέον σε
οποιοδήποτε πρόγραμμα)

8,90 €

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και αφορούν συνδέσεις με 24μηνη δέσμευση.

Ισχύει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης €99 αποκλειστικά για νέους πελάτες της υπηρεσίας, εφόσον προμηθεύονται εξοπλισμό από τον ΟΤΕ.

Εντός και εκτός περιόδου δέσμευσης, σε περίπτωση μετατροπής του τρέχοντος Προγράμματος σε Πρόγραμμα με μικρότερο μηνιαίο τέλος (downgrade), χρεώνεται στον Πελάτη εφάπαξ τέλος υποβάθμισης €25.

Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 24 μήνες, χρεώνεται τέλος αποδέσμευσης €250.

Η Static IP μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα. Δεν έχει ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης.

Τα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν τηλεφωνία και δεν προϋποθέτουν ο πελάτης να διαθέτει οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία ΟΤΕ.

* Περιλαμβάνει: ειδικό δορυφορικό πιάτο & ειδικό Ethernet (δηλαδή όχι ασύρματο) modem. Η εγκατάστασή τους στον χώρο του πελάτη πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκαταστάσεων ΟΤΕ. Πληροφορίες για το κόστος εγκατάστασης στο www.ote.gr/Satellite_Internet

Αξιολόγηση