Ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης για τηλεοράσεις

Ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης για τηλεοράσεις
Η ενεργειακή ετικέτα εισήχθηκε στις τηλεοράσεις το 2012. Έκτοτε όλες οι τηλεοράσεις πρέπει να φέρουν την ειδική ταμπέλα όπου περιγράφεται η ενεργειακή τους κατηγορία.

Η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται μία συσκευή βασίζεται στο δείκτη ενεργειακής απόδοσης [ΕΕΙ], ο οποίος υπολογίζεται από την κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μία αναφορική κατανάλωση ενέργειας που εξαρτάται από το μέγεθος και την ισχύ της συσκευής.

Οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης τηλεοράσεων παρέχουν πληροφορίες που αφορούν:

1. την ενεργειακή κλάση [κλίμακα A-G]

2. την ισχύς τους [watt]

3. την ετήσια κατανάλωση ενέργειας [kWh]

4. τη διαγώνιο τους [cm, inch]

Αξιολόγηση