Ετσι διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων

Ετσι διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων
Πως διαμορφώνεται η τιμή της αμόλυβδης

Η τιμή διυλιστηρίου της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για την Πέμπτη 30/10/2014 διαμορφώθηκε στα 0,5112 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας (23/10/2014) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0076 € ανά λίτρο (0,8 λεπτά). Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 0,9796 € ανά λίτρο. Η μέση τιμή λιανικής της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για την Παρασκευή 31/10/2014διαμορφώθηκε στα 1,590 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (24/10/2014) σημειώθηκε μείωση κατά 0,0005 € ανά λίτρο (0,5 λεπτά). Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,0992€ ανά λίτρο (9,9 λεπτά). Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 32,2%, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 61,6%, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 6,2%

Διαμόρφωση τιμής πετρελαίου κίνησης

Η τιμή διυλιστηρίου του πετρελαίου κίνησης για την Πέμπτη 30/10/2014 διαμορφώθηκε στα 0,5972 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας (23/10/2014) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0018 € ανά λίτρο (0,2 λεπτά). Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 0,5864 € ανά λίτρο. Η μέση τιμή λιανικής του πετρελαίου κίνησης για την Παρασκευή 31/10/2014 διαμορφώθηκε στα 1,307 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (24/10/2014) σημειώθηκε μείωση κατά 0,004 € ανά λίτρο (0,4 λεπτά). Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,1234 € ανά λίτρο (12,3 λεπτά). Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 45,7%, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 44,9%, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 9,4%

Αξιολόγηση