Πώς λειτουργεί η εφαρμογή για τον ακατάσχετο λογαριασμό

Με βάση τον νέο νόμο, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όριο των 1.500 ευρώ ισχύει για κάθε δικαιούχο του λογαριασμού ξεχωριστά.

Βάσει των οδηγιών του υπουργείου Οικονομικών, δεν επιτρέπεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων εφόσον το ποσό αυτών (αφαιρουμένων των εισφορών) είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ. Στις περιπτώσεις που μισθός, σύνταξη κλπ υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου του μισθού ή της σύνταξης, το εναπομένον ποσό όμως δεν είναι μπορεί να είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις καταθέσεων, δεν μπορούν να γίνουν σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του οφειλέτη είναι μικρότερες των 500 ευρώ. Το ηλεκτρονικό σύστημα, έχει τους ακόλουθους κανόνες:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί ένα και μοναδικό λογαριασμό (ατομικό ή κοινό) σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

2. Αν ο φορολογούμενος έχει λογαριασμό μέσω του οποίου καταβάλλεται μισθός, σύνταξη ή ασφαλιστικό βοήθημα θα πρέπει να γνωστοποιείται αποκλειστικά ο συγκεκριμένος λογαριασμός

3. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση του λογαριασμού, γίνεται με τους κωδικούς του Taxis. Σύζυγοι που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία έκδοσης κλειδαρίθμου καθώς δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση με τον κωδικό του συζύγου.

4. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί , επιτρέπεται μόνο μια καταχώριση IBAN. Για τα υπόλοιπα (που ουσιαστικά καλύπτουν το σύνολο της αγοράς) επιτρέπεται η αλλαγή του IBAN μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του TAXISnet. H ενημέρωση της αρμόδιας τράπεζας θα γίνεται από το υπουργείο Οικονομικών την επόμενη ημέρα.

5. Μέσω της εφαρμογής, ο καταθέτης μπορεί να τυπώνει και το ιστορικό του. Δηλαδή να βλέπει ποιο λογαριασμό έχει δηλώσει ως ακατάσχετο, πότε τον άλλαξε τελευταία φορά, ποιον έχει δηλώσει τώρα κλπ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού, βρίσκεται ΕΔΩ

Αξιολόγηση