ΚΕΠΕ: Χαμηλότερη του αναμενόμενου η ύφεση το 2015

ΚΕΠΕ: Χαμηλότερη του αναμενόμενου η ύφεση το 2015
"Eίναι ιδιαίτερα πιθανό η ύφεση να είναι χαμηλότερη από τις υφιστάμενες επίσημες προβλέψεις”, επισημαίνει το μηνιαίο δελτίο του το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.


Στο εισαγωγικό σημείωμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του ΚΕΠΕ σημειώνεται ότι διανύοντας τα τέλη του Οκτωβρίου του 2015, και με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις αναφορικά με την εκτιμώμενη ύφεση για το σύνολο του έτους να εμφανίζονται βελτιωμένες, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής στα δεδομένα του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης.

Τα εν λόγω δεδομένα, από τη μία πλευρά, συνεπάγονται την εξάλειψη σημαντικού βαθμού αβεβαιότητας αναφορικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και την προώθηση των απαραίτητων Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, εντούτοις, συνδέονται με τη συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και την εφαρμογή πληθώρας μέτρων που επιφέρουν επιπλέον επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν τόσο επιπρόσθετα όσο και επί μακρόν υφιστάμενα ζητήματα, τα οποία επιδρούν και μεταβάλλουν τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν το εγχώριο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η οποία σαφώς ξεπερνά τα όρια της εγχώριας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Από την άλλη πλευρά, η αντιμετώπιση της ύφεσης και η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελτίωση των συνθηκών που αφορούν στη συνιστώσα της απασχόλησης.

Όπως υπογραμμίζει το ΚΕΠΕ, «η ύφεση προβλέπεται να διατηρηθεί και την επόμενη χρονιά, εκτιμώντας ότι το 2016 θα διαμορφωθεί στο -1,3%, στο οποίο συγκλίνουν και οι προβλέψεις της πρόσφατης έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εντούτοις, η πρόβλεψη για το μέγεθος της ύφεσης του 2015, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γεγονότων που έλαβαν χώρα το 2015 και επηρέασαν την εγχώρια οικονομία, χρήζει περαιτέρω ανάλυσης των επιμέρους δεικτών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξιολόγηση