Κομισιόν: Θετικές οι επιπτώσεις του Μνημονίου σε κοινωνικό επίπεδο

Κομισιόν: Θετικές οι επιπτώσεις του Μνημονίου σε κοινωνικό επίπεδο
Θετικές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις της Κομισιόν για τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει το Μνημόνιο στην Ελλάδα τονίζοντας ότι «αν τα μέτρα εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επιστρέψει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη τόσο με οικονομικά όσο και με κοινωνικά βιώσιμο τρόπο και θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των πιο πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων στην Ελλάδα».

Η Κομισιόν επικεντρώνει για το συμπέρασμά της στα ακόλουθα:

- στη σταδιακή εισαγωγή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και στην παροχή καθολικής υγειονομικής περίθαλψης

- στη διασφάλιση ότι η προσπάθεια που απαιτείται από όλους θα είναι ανάλογη των εισοδημάτων τους

- στην στόχευση περικοπών από τομείς που δεν επηρεάζουν ευθέως τα εισοδήματα των απλών πολιτών, όπως η μείωση των αμυντικών δαπανών ή η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών σε πολλούς τομείς του δημόσιου τομέα

- στην αντιμετώπιση συμφερόντων όπως η σταδιακή εξάλειψη των ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων για πλοιοκτήτες ή αγρότες ή των μυριάδων εξαιρέσεων όπως π.χ. για το ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά ή των αδικαιολόγητων επιδομάτων

- στη στήριξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και τον εκμοντερνισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων

- στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας

- στη στήριξη μιας πιο διαφανής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης μιας πιο ανεξάρτητης φορολογικής αρχής, την αναδιοργάνωση των υπουργείων και την εισαγωγή καλύτερης σχέσης ανάμεσα στους μισθούς και τις αρμοδιότητες.

Διαβάστε την έκθεση ΕΔΩ

Αξιολόγηση