Τα 32 δισ. ευρώ άγγιξε ο εσωτερικός δανεισμός το πρώτο τρίμηνο του 2015

Τα 32 δισ. ευρώ άγγιξε ο εσωτερικός δανεισμός το πρώτο τρίμηνο του 2015
Η αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών του Δημοσίου λόγω της έλλειψης ρευστότητας, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση από το πρώτο κι όλας τρίμηνο σε αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό της τάξης του 40%, ενός ποσού 32 δισ. ευρώ περίπου.


Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού είναι αποκαλυπτικά και αποδεικνύουν την κατάρρευση των φορολογικών εσόδων κατά 748 εκατ. ευρώ, ενώ στον τομέα των δαπανών αποτυπώνεται η στάση πληρωμών του κράτους, καθώς έχουν γίνει 1,5 δισ. ευρώ λιγότερες πληρωμές απ' ό,τι προβλεπόταν.

Την εικόνα αυτή γνωρίζουν πολύ καλά και οι δανειστές της χώρας, με αποτέλεσμα να επιμένουν στη λήψη νέων μέτρων για να διασφαλιστεί ακόμα και ένα «κουρεμένο» πρωτογενές πλεόνασμα, όπως αυτό που επιδιώκει η Αθήνα. Αλλωστε, το θέμα των δημοσιονομικών μεγεθών είναι ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση, ενώ όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης.

Αντιθέτως, μόνο το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε πράξεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού (repos) από τους φορείς του Δημοσίου συνολικού ύψους 111,8 δισ. ευρώ, όταν για ολόκληρο το έτος προβλέπονταν repos ύψους 80 δισ. ευρώ, καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Η έλλειψη ρευστότητας, λόγω της μη εκταμίευσης δόσεων και της απουσίας της χώρας από τις αγορές, θα ανάγκαζε ούτως ή άλλως οποιαδήποτε κυβέρνηση να στραφεί στη λύση του εσωτερικού δανεισμού μέσω repos. Γι' αυτό και είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 ότι συνολικά θα αξιοποιούνταν από τα repos ένα ποσό της τάξης των 80 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για καθαρό δανεισμό 80 δισ. ευρώ, αλλά για διαρκείς ανανεώσεις 15θήμερων δανείων από τους φορείς του Δημοσίου.

Ωστόσο, στο πρώτο τρίμηνο τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι το εργαλείο των repos έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από κάθε πρόβλεψη.

Συνολικά, οι ανανεώσεις των βραχυπρόθεσμων δανείων έχουν φθάσει στα 111,8 δισ. ευρώ έως τον Μάρτιο. Εξέλιξη που αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα και στη συλλογή φορολογικών εσόδων, τα οποία στο πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζουν υστέρηση 748 εκατ. ευρώ.

Αξιολόγηση