Οικονομική ενίσχυση 25 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας

Οικονομική ενίσχυση 25 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας
Ενίσχυση 25 εκατομμυρίων ευρώ προσφέρει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2015, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.Το ανωτέρω ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση